13 Apr 2016

Kỹ-năng-giám-sát-bán-hàng
Kỹ năng giám sát bán hàng được xem là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và sống còn của mỗi doanh nghiệp. Mặt khác đây cũng được xem là những điều kiện cần của một người giám sát bán hàng. Một người giám sát bán hàng giỏi cần thực hiện cả nhiệm vụ quản lý cũng như công tác chuyên môn xuất sắc và là tài sản quý giá không thể thiếu của tổ chức, doanh nghiệp. Vậy các kỹ năng cần có củ...
English EN Vietnamese VI