VN Trainer Offline

vn trainer offline

VN TRAINER OFFLINE
VN Trainer Offline là sự kiện gì?
VN Trainer Offline, sự kiện thường niên dành riêng cho cộng đồng Trainer Việt Nam. Đây là dịp các nhà đào tạo được tôn vinh các giá trị cao quý của “Nghề”. Không chỉ đơn thuần là sự kiện giao lưu thông thường, VN Trainer Offline còn mang đến các giải pháp, cập nhật xu hướng đào tạo, trang bị kỹ năng dành cho người tham dự.
Sứ mệnh của VN Trainer Offline:
VN Trainer Offline được tổ chức với 2 mục đích chính:
1. Tạo một diễn đàn gắn kết các trainer Việt cùng tạo nên giá trị nâng, cao năng lực của thành viên tham dự.
2. Vinh danh những trainer có sự đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của cộng đồng Đào tạo và Phát triển con người.
Thời gian: Thứ bảy, tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm.

Xem chi tiết: http://www.vntrainer.com/