Training Roadmap

Nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất có thể từ việc đào tạo nhân viên của mình, bạn cần tuân theo một lộ trình đào tạo được cân nhắc kỹ lưỡng.

Lộ trình đào tạo đảm bảo rằng khóa đào tạo của bạn luôn hướng dẫn người học đến kết quả đào tạo mong muốn. Thông qua đó, bạn sẽ đáp ứng hiệu quả các mục tiêu đào tạo của bạn.
Vậy, chính xác lộ trình đào tạo là gì? Cũng được gọi là một lộ trình học tập, một lộ trình đào tạo là một chuỗi các hoạt động học tập có cấu trúc tốt, dạy các chủ đề cụ thể. Về cơ bản, đây là một cách để vạch ra cách giai đoạn đào tạo, làm cho quá trình học tập trơn tru hơn.

Đăng ký tư vấn