quà tặng bộ 25 ebook

TẶNG BẠN 25 EBOOK CÁC KỸ NĂNG DÀNH CHO QUẢN LÝ

(Đây là bộ tài liệu mà chúng tôi rất tâm đắc)

Trong doanh nghiệp, Nhà Quản lý giữ 02 nhiệm vụ chính là quản lý con người và quản lý công việc.

Để thực hiện tốt vai trò của mình người quản lý cần phải hoàn thành song song 02 nhiệm vụ trên. Nếu quản lý tốt nhân sự đương nhiên công việc sẽ hiệu quả và ngược lại khi mọi công việc đều hoàn thành tốt thì công tác quản lý cũng thuận lợi hơn. Chính vì thế, Nhà Quản lý đòi hỏi phải hội tụ rất nhiều kỹ năng quan trọng.

Hy vọng bộ Ebook này sẽ giúp ích cho việc phát triển năng lực bản thân và công việc của bạn.

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN THEO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC EMAIL DOWNLOAD 25 EBOOK