TÀI LIỆU TRAIN THE TRAINER 3+ (Version 2019)

Tai-lieu-Train-The-Trainer-3

VERSION 2019 BẢN GIỚI HẠN

Như chuyên gia Phan Hữu Lộc đã chia sẻ trong các buổi Train The Trainer 3+ (TTT3+), việc học là cả một quá trình, không chỉ một thời điểm. Đặc biệt, trong thời đại 4.0, thì kiến thức không bao giờ là cố định. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời nếu không kịp thay đổi hay cập nhật những điều mới.

Hiểu được điều đó, chuyên gia Phan Hữu Lộc đã nghiên cứu, chắt lọc, đổi mới nhằm tạo nên TTT Version 2019 dành riêng cho các học viên cũ của mình.
Với tâm huyết và tinh thần sáng tạo không ngừng, hy vọng bộ sách sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho công việc của Quý Anh/Chị thời gian tới.

Xem thêm: Tài liệu quản lý cấp trung