12 Jul 2018

Ngày nay, yếu tố con người trong bất kỳ tổ chức nào cũng được xem trọng. Chính vì thế một nhà quản lý cấp trung có năng lực, đầy đủ kỹ năng sẽ là yếu tố được mọi doanh nghiệp chú trọng đào tạo cho mình. Vì th mà các khóa học kỹ năng quản lý cấp trung được các nhà lãnh đạo quan tâm để đầu tư hoàn thiện cho đội ngũ quản lý cấp trung của mình. Các kỹ năng cần thiết của nhà quản lý cấp trun...

15 Apr 2018

Kỹ năng quản lý cấp trung 1
Ở bất kì đâu, bất kì mọi tổ chức cộng đồng nào cũng đòi hỏi cần phải có người quản lý. Kỹ năng quản lý cấp trung đóng vai trò vô cùng quan trọng góp phần tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp. Quản lý cấp trung là gì? Quản lý cấp trung họ là những con người có vị thế nhất định trong một tổ chức, doanh nghiệp. Đó có thể là những trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý bộ phận,…giúp điều phố...

15 Apr 2018

kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung 1
Kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung là điều vô cùng cần thiết cho những nhà người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Kỹ năng đó giúp họ hoàn thiện hơn không chỉ trong chuyên môn mà trên nhiều các phương diện khác. Những kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung Tổ chức quản lý Người đứng đầu thì kỹ năng quản lý, tổ chức là vô cùng cần thiết và quan trọng. Trong quá trình tổ chức ...

15 Apr 2018

đào tạo doanh nghiệp
Trong một doanh nghiệp, quản lý giỏi đồng nghĩa với việc tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp và vững mạnh. Khóa học kỹ năng quản lý cấp trung tại VMP là nơi đào tạo nhân tài chất lượng nhất. Sự cần thiết của khóa học kỹ năng quản lý cấp trung Hiện nay, tại các công ty, doanh nghiệp kể cả vừa và nhỏ, người quản lý luôn là người nắm vị trí then chốt. Họ phải là người hội tụ đầy...
English EN Vietnamese VI