15 Apr 2018

lãnh đạo cấp trung 1
Có thể thấy rằng lãnh đạo cấp trung hiện nay có một vai trò rất quan trọng trong sự vận hành và phát triển của tổ chức, doanh nghiệp. Là cánh tay đắc lực hỗ trợ quản lý cấp cao và nhân viên. Hầu hết ở doanh nghiệp đều có ba cấp quản lý, gồm có: quản lý cấp cao, quản lý cấp trung, quản lý cấp thấp. Họ được phân loại theo thẩm quyền quản lý của mình và một số công việc khác. Vai trò c...

15 Apr 2018

lãnh đạo cấp trung là gì 1
Ngày nay, quản lý cấp trung có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Bởi họ là cầu nối giữa nhân viên và nhà quản trị cấp cao trong tổ chức, ảnh hưởng đến sự thành bại của tổ chức, doanh nghiệp. Vậy lãnh đạo cấp trung là gì? Lãnh đạo cấp trung là gì? Là cánh tay phải đắc lực cho đội ngũ quản lý cao cấp của tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các chiến...

15 Apr 2018

kỹ năng lãnh đạo cấp trung 1
Người lãnh đạo giỏi là người luôn tạo được lòng tin và sự tín nhiệm của nhân viên của mình. Tuy nhiên, không phải nhà lãnh đạo nào cũng có thể làm được điều đó. Mỗi người đều cần hoàn thiện mình hơn về mặt kiến thức, kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp,… Vậy những kỹ năng lãnh đạo cấp trung cần thiết mà nhà lãnh đạo cần có là gì? Những kỹ năng lãnh đạo cấp trung cần thiết mà nhà lãnh đạo...
English EN Vietnamese VI