QUY TRÌNH 05 BƯỚC THIẾT KẾ KHÓA ĐÀO TẠO KÈM TEMPLATE

TẶNG BẠN QUY TRÌNH 05 BƯỚC THIẾT KẾ KHÓA ĐÀO TẠO KÈM TEMPLATE

Tặng bạn Guideline thiết kế khóa đào tạo chuyên nghiệp gồm 05 bước:

  • Xác định chủ đề, đối tượng và nhu cầu đào tạo
  • Soạn đề cương bài giảng – Outline
  • Lên kế hoạch giảng dạy – Lesson Plan
  • Thiết kế bài giảng và công cụ đào tạo– Slide/ PPT
  • Danh sách chuẩn bị lớp học – Checklist

Tài liệu này sẽ cho bạn sự hướng dẫn chi tiết và template để thực hiện hiệu quả các bước trên. Chúc bạn thành công!

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN THEO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC QUY TRÌNH 05 BƯỚC THIẾT KẾ KHÓA ĐÀO TẠO KÈM TEMPLATE