Music-Training

Bộ Nhạc sử dụng trong các chương trình Đào tạo được chọn lọc phù hợp và hỗ trợ các chuyên gia Đào tạo trong quá trình Giảng dạy và triển khai các Hoạt động để duy trì năng lượng của Học viên và người tham dự.

Để được hỗ trợ thêm thông tin hoặc cần thêm các tài liệu khác, bạn có thể liên hệ đội ngũ tư vấn của VMP Global Training:

  • Hotline Tư Vấn: 1800 6981
  • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
  • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN MUSIC TRAINING