Để được hỗ trợ thêm thông tin hoặc cần thêm các tài liệu khác, bạn có thể liên hệ đội ngũ tư vấn của VMP Global Training:

  • Hotline Tư Vấn: 1800 6981
  • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
  • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN MUSIC TRAINING

 
English EN Vietnamese VI