MẪU PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO CẤP ĐỘ 1

TẶNG BẠN MẪU PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO CẤP ĐỘ 1

Gửi tặng bạn Mẫu phiếu khảo sát nhân viên để đo lường hiệu quả sau đào tạo cấp độ 1. Form mẫu này được sử dụng để đáp ứng mục tiêu đánh giá Cấp độ 1 của mô hình Kirkpatrick, đo lường phản ứng của người học đối với chương trình đào tạo mà thực tế họ nhận được.

Đặc biệt, đừng ngần ngại cho chúng tôi phản hồi nếu tài liệu này thực sự giá trị bạn nhé.

Email: [email protected]

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN THEO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC Mẫu phiếu khảo sát nhân viên để đo lường hiệu quả sau đào tạo cấp độ 1.