TẶNG BẠN MẪU PHẢN HỒI 360° ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO CẤP ĐỘ 3

Gửi tặng bạn Mẫu phản hồi 360° để đo lường hiệu quả sau đào tạo cấp độ 3. Form mẫu này được sử dụng để đáp ứng mục tiêu đánh giá Cấp độ 3 của mô hình Kirkpatrick, đo lường sự thay đổi hành vi của người học sau chương trình đào tạo.

Đặc biệt, đừng ngần ngại cho chúng tôi phản hồi nếu tài liệu này thực sự giá trị bạn nhé.

Email: [email protected]

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN THEO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO CẤP ĐỘ 3.