BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU NGƯỜI THAM DỰ

“Mê Cung Đào Tạo” với sứ mệnh đồng hành cùng tìm ra giải pháp phù hợp và hướng đi đúng cho công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại mỗi doanh nghiệp. Với “Mê Cung” đầu tiên, chúng ta sẽ cùng giải mã chủ đề HOW TO DEVELOP TRAINING ROADMAP 2021.

Để giúp mang đến một chương trình giá trị, phù hợp và đúng nhu cầu của người tham dự, VMP xin phép gửi đến Quý Anh/Chị bảng khảo sát sau đây:

– Đây là các câu hỏi liên quan đến từng vấn đề chủ đạo khi Xây dựng dựng Lộ trình Đào tạo.

– Việc điền đầy đủ và chi tiết là điều vô cùng giá trị và trân trọng mà anh/chị sẽ đóng góp cho bản thân cũng như người tham dự.

BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU NGƯỜI THAM DỰ
3. Để chương trình mang đến giá trị thiết thực cũng như giúp người tham dự có nhiều góc nhìn hơn về chủ đề này. Anh/Chị có sẵn lòng chia sẻ “Lộ trình Đào tạo đang thực hiện tại doanh nghiệp”?
z2148362770990 e98ec938c5b7c26a7fc3de50546a35f1 scaled