Khách hàng thường xuyên của VMP
Cảm nhận học viên

Chị Hà Phương

Training manager từ Rohto Việt Nam

Khảo sát nhu cầu đào tạo là nội dung mình tâm đắc nhất. Trước khi tham dự khóa học này, mình nghĩ chỉ cần thiết kế khóa học thật hay mọi người sẽ hào hứng tham gia. Nhưng sự thật không phải như vậy. Họ chỉ thực sự hào hứng khi đó là nội dung họ cần.

Thùy Dương

Supervisor Training tại SCG Việt Nam

Mình đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong training, đến với lớp Train The Trainer 3+ mình đã “WOW” rất là nhiều, kiến thức được cô đọng. Trước khi đến đây mình thật sự đã rất nghi ngờ, nhưng mà sau quá trình luyện tập thì mình nhận ra không như những gì mình đã nghĩ, rất nhiều kiến thức mới được học tại đây.

Võ Thụy Tường Vi

Team Leader tại Hansem Việt Nam

Sau khóa UMM, mình biết cách phân loại nhân viên để dễ dàng quản lý và đào tạo hơn. Đồng thời, mình được trang bị các phương pháp, công cụ để làm tốt công việc của quản lý như: lập kết hoạch, tổ chức công việc, đọc vị nhân viên, giao tiếp với đội nhóm, dẫn dắt cuộc họp.

Nguyễn Thị Lịch

Learning & Development tại Công ty FrieslandCampina Việt Nam

Tôi phải “wow” lên trong hạnh phúc. Tôi ước rằng mình biết sớm hơn về những kiến thức quý giá của Huấn luyện. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội tham dự Coaching Skills For Manager. Sau khóa đào tạo, tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc và thôi thúc mình phải áp dụng tất cả kỹ năng vào công việc thực tế ngay lập tức.
Cảm nhận học viên

Chị Hà Phương

Training manager từ Rohto Việt Nam

Khảo sát nhu cầu đào tạo là nội dung mình tâm đắc nhất. Trước khi tham dự khóa học này, mình nghĩ chỉ cần thiết kế khóa học thật hay mọi người sẽ hào hứng tham gia. Nhưng sự thật không phải như vậy. Họ chỉ thực sự hào hứng khi đó là nội dung họ cần.

Thùy Dương

Supervisor Training tại SCG Việt Nam

Mình đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong training, đến với lớp Train The Trainer 3+ mình đã “WOW” rất là nhiều, kiến thức được cô đọng. Trước khi đến đây mình thật sự đã rất nghi ngờ, nhưng mà sau quá trình luyện tập thì mình nhận ra không như những gì mình đã nghĩ, rất nhiều kiến thức mới được học tại đây.

Võ Thụy Tường Vi

Team Leader tại Hansem Việt Nam

Sau khóa UMM, mình biết cách phân loại nhân viên để dễ dàng quản lý và đào tạo hơn. Đồng thời, mình được trang bị các phương pháp, công cụ để làm tốt công việc của quản lý như: lập kết hoạch, tổ chức công việc, đọc vị nhân viên, giao tiếp với đội nhóm, dẫn dắt cuộc họp.

Nguyễn Thị Lịch

Learning & Development tại Công ty FrieslandCampina Việt Nam

Tôi phải “wow” lên trong hạnh phúc. Tôi ước rằng mình biết sớm hơn về những kiến thức quý giá của Huấn luyện. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội tham dự Coaching Skills For Manager. Sau khóa đào tạo, tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc và thôi thúc mình phải áp dụng tất cả kỹ năng vào công việc thực tế ngay lập tức.