Phạm Thị Yến Nhi, CEO – Tanabata

Đoàn Sơn Hải, Sale Trainer – SamSung

Lưu Quang Chánh, Sale Trainer – Coca Cola

Lê Hồng Ngọc, HRM – Vạn Thịnh Phát

Đặng Văn Cư – Sales Trainer – Kimberly Clark

Trần Khắc Dũng, National Sale Manager -Rich Products

Lê Quốc Dương, CEO – Công ty Địa ốc Phát Đạt

Võ Phương Anh, Quản lý sản xuất – Savlimex

Đặng Ánh Minh, Hr Manager CT – Công ty Karcher

Nguyễn Duy Toàn – Giám đốc Kinh Doanh – Hồng Ký

Vũ Đức Duy – Sales Trainer – Tân Đại Việt

Huỳnh Tường Hi, Trainer – Mitsubishi Electric

Lê Thị Thanh Xuân, HRM – Philip Co.ltd

Lê Trí Vĩnh – Trainer – Prudential

Phan Doãn Doanh, Dictric Manager – Sanofi

Dương Khánh Toàn – HR Manager – Công ty International

Nguyễn Đình Pháp – Sales Trainer – Viễn Thông A