TẶNG BẠN EBOOK “10 LỜI KHUYÊN HÀNG ĐẦU CHO L&D MANAGER”

Vai trò của L&D Manager ngày nay là một thách thức lớn.

Bạn luôn phải “tối ưu nguồn lực” và đồng thời chứng minh rằng các khóa đào tạo đang có hiệu quả tốt.

Ebook đặc biệt này sẽ giúp bạn trong nhiệm vụ cung cấp các giải pháp đào tạo và phát triển tốt nhất cho Học viên.

Nghiên cứu trong báo cáo bắt nguồn từ 50 L&D Manager về những thách thức hiện tại của họ và sau đó xây dựng các nội dung xung quanh các lĩnh vực đó.

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN THEO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN ĐƯỢCEBOOK “10 LỜI KHUYÊN HÀNG ĐẦU CHO L&D MANAGER”