Bộ năng lực là từ điển phát triển năng lực của mọi cấp độ của doanh nghiệp.

Tại sao với cùng một công việc, trong cùng điều kiện như nhau, có người làm việc hiệu quả còn người khác thì không? Các nghiên cứu trong hơn ba mươi năm qua cho thấy những cá nhân có thành tích vượt trội sử dụng các hành vi khác nhau để hoàn thành công việc. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những cá nhân có thành tích vượt trội sử dụng kết hợp nhiều phương pháp và hành vi so với những cá nhân khác chứ không phải là một hành vi duy nhất.

Phương pháp quản lý dựa trên năng lực là một phương pháp xác định, chuẩn hóa và áp dụng các hành vi có thể tạo ra sự khác biệt về hiệu quả giữa những cá nhân xuất sắc và những người bình thường và đảm bảo một cách hiểu thống nhất khi nói về các hành vi quan trọng gắn với công việc.

Xây dựng và triển khai khung năng lực.

Để xây dựng khung năng lực cho một tổ chức, việc đầu tiên phải làm rõ mục đích thực sự của dự án xây dựng khung năng lực. Mục đích sử dụng khác nhau (tuyển dụng, đào tạo hay phát triển nhân lực) sẽ dẫn đến việc lựa chọn khác nhau – ví dụ như sử dụng cấp độ tối thiểu hay cấp độ xuất sắc làm hồ sơ năng lực.

Quá trình xây dựng khung năng lực đòi hỏi tổ chức phải chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh và chức năng, nhiệm vụ của mỗi chức danh. Lý do là các năng lực thường sẽ gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ hoặc hoạt động nhất định, vì vậy khi hệ thống chức danh và chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng thì sẽ không thể xác định được năng lực nào là cần thiết và giúp người thực hiện công việc trở nên vượt trội.

Tại VMP Training, chúng tôi tư vấn và cùng thực hiện dự án xây dựng bộ năng lực cho từng vị trí ở các phòng ban, bộ phận khác nhu trong doanh nghiệp.

Các bước thực hiện dự án

  • Bước 1: Xác định nhu cầu cần thực hiện của doanh nghiệp
  • Bước 2: Đánh giá lại năng lực của đội ngũ nhân lực hiện tại của doanh nghiệp
  • Bước 3: Đề xuất phương án và báo giá thực hiện
  • Bước 4: Phối hợp triển khai cùng với doanh nghiệp
  • Bước 5: Đánh giá và phân tích
  • Bước 6: Đề xuất phương án phát triển năng lực cho mọi cấp độ.

Đây là dịch vụ mang tính chất quan trong của đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp bạn. Vì vậy hãy liên hệ ngay với chuyên gia của chung tôi qua tổng đài 18006981 để có ngay giải pháp riêng cho doanh nghiệp của bạn!.