Với sứ mệnh chia sẻ kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực ở mọi cấp độ với phương pháp và chương trình ưu việt.

VMP Global Training phát triển các chương trình đào tạo theo chuyên đề phù hợp với từng cấp độ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. 2017 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công các chuyên đề:

 • Thay đổi tư duy để quản lý hiệu quả: dành cho cấp quản lý và điều hành doanh nghiệp
 • Thay đổi phương pháp để huấn luyện nhân viên đạt kết quả cao: dành cho các cấp quản lý có nhân viên
 • ABC Technique – Kỹ thuật ABC trong thuyết trình hiệu quả: dành cho mọi cấp độ
 • Phương pháp duy trì năng lượng trong giảng dạy: dành cho giảng viên nội bộ và chuyên nghiệp.
 • Lập kế hoạch và đánh giá sau đào tạo: dành cho HRM và Training Managers, những ai phụ trách đào tạo trong doanh nghiệp.
 • Phát triển năng lực lãnh đạo 4.0: dành cho cấp quản lý/ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp

Đào tạo theo chuyên đề là một phần dịch vụ và một phần nằm trong sứ mệnh chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia của VMP. Vì vậy, VMP Global Training đã phối hợp với chuyên gia giàu kinh nghiệm để triển khai dự án đào tạo theo chuyên đề với chi phí thấp/ Miễn phí cho một số lĩnh vực/ ngành nghề.

Các doanh nghiệp có thể liên hệ ngay với chúng tôi khi có đủ 1 nhóm 15 người trở lên muốn tham dự chuyên đề hoặc mong muốn thiết kế theo yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Các chuyên gia của VMP sẽ tiến hành thực hiện tại doanh nghiệp của quý vị với chi phí không nhỏ cho khẩu tổ chức.

Dưới đây là một số thông tin về những chuyên đề đã diễn ra với thời lượng 1 buổi (4 giờ) và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới

 • Thay đổi tư duy để quản lý hiệu quả
 • Thay đổi phương pháp để huấn luyện nhân viên đạt kết quả cao
 • ABC Technique – Kỹ thuật ABC trong thuyết trình hiệu quả
 • Phương pháp duy trì năng lượng trong giảng dạy
 • Lập kế hoạch và đánh giá sau đào tạo
 • Phát triển năng lực lãnh đạo 4.0
 • Kỹ năng mở đầu tư tin – lôi cuốn trong thuyết trình
 • Kỹ năng điều phối các hoạt động trong đào tạo
 • Kỹ năng điều hành cuộc họp
 • Phương pháp lấy ý kiến người đồng cấp
 • Phương pháp khởi tạo ý tưởng – Brainstorming
 • 10 cách thu hút sự chú ý trong thuyết trình
 • 3 điểm 10 trong trình bày
 • 5 ngữ điệu trong bán hàng
 • Phương pháp GROW Coaching
 • ABCD trong huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 • Phản hồi hiệu quả
 • Quy trình điều phối Q& A trong đào tạo
 • Kỹ năng quản trò trong đào tạo
 • 9 kỹ thuật dẫn giảng thành công