blended-learning

TÌM HIỂU VỀ BLENDED LEARNING
Blended Learning là hình thức Đào tạo kết hợp giữa phương pháp truyền thống và E-learning, đây được xem như phương pháp hiệu quả hơn cách đào tạo truyền thống hoặc online trực tuyến.
Học viên vừa được giảng dạy trực tiếp trên lớp cũng như trên Mobile Learning và Internet Learning.

Đăng ký tư vấn