QUÀ TẶNG 39 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY

39-tieu-chi-danh-gia

39 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY được đúc kết và thẩm định qua 18 năm kinh nghiệm Giảng dạy của Trainer Phan Hữu Lộc.