QUÀ TẶNG 39 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY

39 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY được đúc kết và thẩm định qua 18 năm kinh nghiệm Giảng dạy của Trainer Phan Hữu Lộc.

English EN Vietnamese VI