QUÀ TẶNG 25 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

25-tieu-chi-danh-gia

Trong quá trình THỰC HIỆN LỚP ĐÀO TẠO (TRAINING) cần chuẩn bị những gì?

  • CHUẨN BỊ VÀ KIỂM TRA TRƯỚC KHÓA HỌC như thế nào?
  • ĐỀ CƯƠNG, TÀI LIỆU TRÌNH CHIẾU VÀ KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG ra sao?
  • TÀI LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ KÈM THEO cần những gì?

=> GỬI TẶNG BẠN 25 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG