ĐÁNH GIÁ – THEO DÕI ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO
STT HÌNH THỨC
ĐÁNH GIÁ & THEO DÕI SAU ĐÀO TẠO
MÔ TẢ CHI PHÍ
1 E-mail định kỳ Học viện VMP sẽ thiết lập lộ trình e-mail đánh giá theo dõi sau đào tạo cho doanh nghiệp Đăng Ký
2 Bài tập ứng dụng & Kèm cặp với Line Manager Các học viên sẽ được trải nghiệm bài tập tình huống thực tế để áp dụng kỹ năng được đào tạo. Sau đó, Line Manager của doanh nghiệp sẽ được cung cấp form, biểu mẫu để hỗ trợ học viên ôn tập và phát huy khả năng tối đa Đăng Ký
3 Tổ Chức Workshop: Review & Q-A Workshop-Event do Học viên VMP tổ chức tại doanh nghiệp/địa điểm chỉ định. Học viên sẽ cùng ôn tập thông qua các hoạt động trải nghiệm và giảng viên sẽ hỗ trợ giải đắp những thắc mắc trong việc áp dụng các kiến thức vào thực tế Đăng Ký
4 Kèm cặp 1:1 với Chuyên Gia VMP Đối với những khó khăn hoặc kỹ năng cần sự tư vấn ĐÚNG và CHUYÊN SÂU, chuyên gia VMP sẵn sàng ngồi lại với cá nhân để giúp người học giải quyết vấn đề hiệu quả và phát triển năng lực học viên để đạt hiệu suất công việc cao Đăng Ký
5 Huấn luyện nhóm bằng phương pháp Peer Advice Một nhóm học viên từ 5-8 người/ nhóm được kèm cặp và huấn luyện theo tiêu chuẩn WOW để đảm bảo sự phát triển đồng nhất giữa các học viên Đăng Ký
6 Cố vấn trực tuyến với hệ thống LMS Với sự phát triển của công nghệ, học viện VMP đem đến một trong những hình thức đánh giá và theo dõi tối ưu nhất. Hệ thống LMS đến từ Châu Âu được xây dựng và phát triển bởi một đối tác chiến lược lâu năm của VMP trong lĩnh vực đào tạo Đăng Ký
7 Đánh giá năng lực 360º theo tiêu chí Các học viên sẽ được đánh giá 360º độ dựa trên những tiêu chí về năng lực hay kỹ năng yêu cầu Đăng Ký
8 Phỏng vấn & Đánh giá thực tiễn Học viện VMP kết hợp với bộ phận nhân sự-đào tạo của doanh nghiệp sẽ thiết lập tiêu chí và tiến hành phỏng vấn ứng dụng của học viên sau đào tạo nhằm có được những đánh giá và theo dõi chính xác và hiệu quả nhất Đăng Ký
9 Theo dõi Follow-up 369 Một số doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo và theo dõi theo từng quý, từng năm, các doanh nghiệp này sẽ hướng đến hình thức theo dõi 3-6-9 do học viện VMP thiết lập và triển khai Đăng Ký
10 Đánh giá cấp độ 1-2-3 Đây là một trong các phương pháp đánh giá hiệu quả rõ ràng thường được giới thiệu trong khóa Train The Training Manager Đăng Ký