12 Dec 2018

Tại sao với cùng một kiến thức, một nội dung nhưng kết quả sau đào tạo lại khác nhau? Hầu hết mọi người đề chỉ tập trung vào nội dung bài giảng, tuy nhiên nội dung lại chỉ chiếm 7% kết quả, còn lại 93% đến từ “PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO”. Phương pháp đào tạo đúng sẽ giúp người học nhanh chóng hoàn thiện và biến những kiến thức thành hành vi và kỹ năng. Là một trong những đơn vị đào tạo giảng...

18 Dec 2017

train the trainer là gì
Trước khi tìm hiểu train the trainer là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp là gì ? Sức mạnh của đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp ra sao ? Phát triển đội ngũ đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp như thế nào ? Đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp là gì ? Bất cứ doanh nghiệp nào muốn phát triển lâu dài và bền vững thì cũng cần phải phát triển tất cả đôi ngũ nhân vi...

17 Dec 2017

Kỹ Năng Huấn Luyện Và Kèm Cặp Nhân Viên
Làm sao trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp ? Bạn là một nhà quản lý? Bạn muốn giao việc cho nhân viên để giảm thời gian làm việc? Để làm được điều đó bạn cần phải có các kỹ năng để huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả để không phải huấn luyện nhiều lần, để được nhân viên tin tưởng bạn, để nhân viên tôn trọng bạn bằng chính năng lực huấn luyện của bạn. Năng lực chuyên môn của bạn dù ...
English EN Vietnamese VI