13 Mar 2018

Train the trainer Hà Nội
Train the trainer Hà Nội là một lớp đạo những trainer chuyên nghiệp, bổ sung những kiến thức cũng như kỹ năng để một cá nhân có thể thiết kế và ứng dụng nhiều phương pháp đào tạo khác nhau. Đây là khóa học được tổ chức tại Hà Nội dành riêng cho những người người muốn trở trainer chuyên nghiệp. Khóa học cung cấp cho học viên cách biên soạn giáo trình giảng dạy thật hấp dẫn, cách trình ...

02 Nov 2017

đào-tạo-train-the-trainer-ha-noi
Chương trình đào tạo train the trainer là chương trình mà VMP Training thiết kế ra nhằm giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội bộ. Làm sao để đào tạo nguồn nhân lực nội bộ một cách tốt nhất ? Đào tạo sao cho tốt và đào tạo sao cho hiệu quả ? Đó luôn là câu hỏi đau đầu với các doanh nghiệp. Nhưng những câu hỏi đó sẽ được giải quyết bằng câu trả lời: Hãy tham gia chương trình đào tạo...
English EN Vietnamese VI