14 Mar 2018

Một người lãnh đạo cần phải có rất nhiều yếu tố và kỹ năng. Chính yếu tố và kỹ năng đó góp tạo nên thành công của một vị lãnh đạo. Hôm nay chúng tôi chia sẻ tập huấn kỹ năng lãnh đạo để cho mọi người nắm rõ hơn. [caption id="attachment_1863" align="aligncenter" width="500"] Tập huấn kỹ năng lãnh đạo[/caption] 1.Kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề Một người có khả năng lãnh đạo gi...
English EN Vietnamese VI