24 Mar 2018

Sản xuất là nơi trực tiếp tạo ra các hàng hóa sản phẩm và dịch vụ. Đó cũng là nơi người lao động góp sức lực và trí tuệ của họ cho doanh nghiệp là nơi sử dụng trực tiếp các yếu tố sản xuất như máy móc, nguyên liệu vật liệu và sức lao động. Chính vì thế quản lý tốt quá trình sản xuất là chìa khóa để đảm bảo thành công cho doanh nghiệp. Việc giám sát quá trình sản xuất là chìa khóa đảm bảo...

24 Mar 2018

Trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển không chỉ đòi hỏi việc kinh doanh tốt mà việc nâng cao hiệu quả sản xuất cũng là một vấn đề hết sức quan trọng vì hiệu quả hoạt động kinh doanh tùy thuộc rất nhiều vào hiệu quả sản xuất doanh nghiệp. Chính vì thế khóa học kỹ năng quản lý sản xuất sẽ giúp bạn nắm rõ hơn. Quản lý sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng đượ...

23 Mar 2018

Đối với công tác quản lý thì có nhiều lĩnh vực với mỗi lĩnh vực thì luôn có những đặc thù khác nhau thế nhưng đều có những điểm chung nhất định và tập trung rất nhiều vấn đề. Để có thể trở thành nhà quản lý giỏi thì bạn phải nắm được các kỹ năng quản lý sản xuất. Các kỹ năng quản lý sản xuất Là một người đáng tin cậy Việc được đáng tin cậy vô cùng quan trọng khi mà nhân viên bạn có đ...

23 Mar 2018

Nói đến quản lý sản xuất là nhiều người nghĩ ngay đến các doanh nghiệp chế tạo sản xuất các sản phẩm vật chất cụ thể như bàn ghế hay dụng cụ trong gia đình, văn hóa phẩm, mặt hàng thủ công. Chính điều đó gắn liền với hình ảnh các nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng sản xuất. Trong những năm gần đây phạm vi tổ chức điều hành sản xuất được mở rộng hơn vậy kỹ năng quản lý sản xuất ra sao ? Kỹ n...
English EN Vietnamese VI