15 Apr 2018

kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung 1
Kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung là điều vô cùng cần thiết cho những nhà người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Kỹ năng đó giúp họ hoàn thiện hơn không chỉ trong chuyên môn mà trên nhiều các phương diện khác. Những kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung Tổ chức quản lý Người đứng đầu thì kỹ năng quản lý, tổ chức là vô cùng cần thiết và quan trọng. Trong quá trình tổ chức ...

24 Mar 2018

Sản xuất là nơi trực tiếp tạo ra các hàng hóa sản phẩm và dịch vụ. Đó cũng là nơi người lao động góp sức lực và trí tuệ của họ cho doanh nghiệp là nơi sử dụng trực tiếp các yếu tố sản xuất như máy móc, nguyên liệu vật liệu và sức lao động. Chính vì thế quản lý tốt quá trình sản xuất là chìa khóa để đảm bảo thành công cho doanh nghiệp. Việc giám sát quá trình sản xuất là chìa khóa đảm bảo...

12 Mar 2018

Kỹ năng lãnh đạo
Một người lãnh đạo thì phải có kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả đó là một trong kỹ năng cần thiết và quang trọng với mỗi người quản lý Với mỗi tổ chức của doanh nghiệp thì người lãnh đạo người giữ linh hồn truyền cảm và dẫn dắt tổ chức đi lên. Chính vì vậy mà các kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả là điều không thể đối với những nhà lãnh đạo điều này có ý nghĩa rất quan trọng đố...

12 Mar 2018

quản lý nhà nước
Kỹ năng lãnh đạo quản lý như nào? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc. Vậy để trở thành một lãnh đạo xuất sắc thì bạn cần phải có những kỹ năng nào? Hôm nay chúng tôi chia sẻ cho bạn đọc những kỹ năng lãnh đạo quản lý  ra sao? Một lãnh đạo có khả năng định hướng, tạo ảnh hưởng và điều phối mọi người cùng về một mục tiêu, thúc đẩy mọi người có khả năng tự hành động cũng như...
English EN Vietnamese VI