20 Mar 2018

Bạn là một nhà quản lý và bạn đang mong muốn nâng cao năng lực quản lý của bản thân? Khóa học đào tạo kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên của VMP-Training chắc chắc sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thực tế thú vị cùng với những kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp giúp bạn trở thành người ...

19 Mar 2018

Bạn là nhà lãnh đạo, quản lý  và muốn thực hiện kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên được hiệu quả. Vì thế, bạn cần phải hiểu rõ được các hình thức của việc vận dụng kỹ năng này trong việc đào tạo nhân viên, giúp các nhân viên có được nhận thức tốt hơn, phát triển năng lực cá nhân. Bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm thông tin về vấn đề này. Các hình thức thể hiện của kỹ năng ...

17 Dec 2017

Kỹ Năng Huấn Luyện Và Kèm Cặp Nhân Viên
Làm sao trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp ? Bạn là một nhà quản lý? Bạn muốn giao việc cho nhân viên để giảm thời gian làm việc? Để làm được điều đó bạn cần phải có các kỹ năng để huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả để không phải huấn luyện nhiều lần, để được nhân viên tin tưởng bạn, để nhân viên tôn trọng bạn bằng chính năng lực huấn luyện của bạn. Năng lực chuyên môn của bạn dù ...
English EN Vietnamese VI