25 Mar 2018

Kỹ năng huấn luyện đào tạo nhân viên mang đến cho doanh nghiệp những gì
Kỹ năng huấn luyện đào tạo nhân viên là một kỹ năng quan trọng mà những nhà lãnh đạo cần phải có. Khóa học kỹ năng huấn luyện đào tạo giúp học viên hoàn thiện kỹ năng này. Đăng ký ngay khóa học để nhận nhiều ưu đãi. Trong các công ty, doanh nghiệp thì vai trò lãnh đạo của người lãnh đạo là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh việc lãnh đạo, quản lý thì những người lãnh đạo cũng cần ...

19 Mar 2018

Việc đánh giá nhân viên qua báo cáo năng lực hàng năm không đủ để đánh giá hết được khả năng, năng lực của nhân viên. Thông qua quá trình đào tạo, huấn luyện thì chủ doanh nghiệp mới có thể tiếp cận chính xác, đánh giá toàn diện, cụ thể được các nhân viên của mình. Bên cạnh đó, kỹ năng huấn luyện nhân viên của trưởng bộ phận, trưởng nhóm giúp cho các nhân viên nắm được mục tiêu, qui trìn...

16 Mar 2018

Huấn luyện nhân viên sẽ giúp bạn phát huy tối đa được năng lực của đội ngũ nhân viên. Là việc quan trọng đối với mọi doanh nghiệp hiện nay. Nhưng làm thế nào để huấn luyện nhân viên thật tốt, làm sao để nhân viên có thể tin tưởng, tôn trọng và thực hiện mọi công việc mà bạn giao phó một cách tốt nhất? Khóa học kỹ năng huấn luyện nhân viên của VMP- Training sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. ...

16 Mar 2018

Tài sản quý giá nhất của các doanh nghiệp chính là con người”. Đúng vậy, nguồn nhân lực là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành bại, phát triển của một công ty. Nhận thức được điều này, VMP Training đã mở ra các lớp đào tạo kỹ năng huấn luyện nhân viên hiệu quả giúp bạn đưa ra những phương pháp đào tạo cụ thể, tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn phát huy được hết khả năng của nhân ...
English EN Vietnamese VI