15 Apr 2018

kỹ năng của quản lý cấp trung 1
Dưới sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh luôn được đặt lên hàng đầu. Chính bởi vậy, quản lý cấp trung cần phải đảm bảo không chỉ ở “cái tâm” mà còn phải vươn lên tới “cái tầm” với sự đòi hỏi về kỹ năng của quản lý cấp trung chuyên nghiệp. Phát triển kỹ năng của quản lý cấp trung Kỹ năng của quản lý cấp trung là yêu cầu cần thiết trong một xã hội đầy biến động và vận...
English EN Vietnamese VI