KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG
VMP ACADEMY PUBLIC TRAINING SCHEDULE
No Training Course Date Month Area Information
1 TRAIN THE TRAINER 3+ (HCM)
Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+
25, 26, 27 08/2023

Đào tạo trực tiếp

Thông tin chi tiết

2 COACHING SKILLS FOR MANAGERS
Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên
18, 19 08/2023 Đào tạo trực tiếp

Thông tin chi tiết

3 UMM 
Đào tạo nhà quản lý bền vững
25, 26 08/2023

Đào tạo trực tiếp

Thông tin chi tiết

4 TRAIN THE TRAINER 3+ (HN)
Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+
15, 16, 17 09/2023

Đào tạo trực tiếp

Thông tin chi tiết

5 TRAINING MANAGER FX
Xậy dựng và quản lý hệ thống đào tạo doanh nghiệp

13, 14, 15

10/2023 Đào tạo trực tiếp

Thông tin chi tiết

6

CAFE & LEARN

“Delegation Skills”

29 07/2023 Workshop miễn phí

Thông tin chi tiết

7 LEADERSHIP SKILL FOR MANAGER
Kỹ năng Lãnh đạo dành cho Quản lý.
Đào tạo trực tiếp

Thông tin chi tiết

8 DESIGNING AN EFFECTIVE TRAINING 
Phương pháp thiết kế khóa học
Đào tạo trực tiếp

Thông tin chi tiết

Tiêu chuẩn chất lượng từ các chương trình dành cho cá nhân (Public) của VMP

Học viện Đào tạo VMP thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo dành cho mỗi cá nhân đến từ nhiều công ty/ tập đoàn khác nhau đăng ký tham gia khóa học. Với tiêu chuẩn chung:

  • Chương trình được thiết kế từ 2 – 3 ngày/ khóa với số lượng tiêu chuẩn <25 học viên/ lớp.
  • Được tổ chức tại khách sạn 4-5 sao, có bao gồm ăn trưa để tạo thêm mối quan hệ gắn kết giữa các học viên ở mọi miền đất nước.
  • Giấy chứng nhận và hỗ trợ sau chương trình dài hạn trong quá trình áp dụng.
  • 89% học viên hài lòng và sẵn sàng giới thiệu học viên mới (Nguồn: số liệu tổng hợp 2019)

TÌM HIỂU VỀ KHÓA IN-HOUSE

Các khóa đào tạo Inhouse được thiết kế riêng theo nhu cầu doanh nghiệp. Hình thức này cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh nội dung đào tạo để phù hợp với nhu cầu cụ thể và môi trường làm việc của người học.