KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG

TRAIN THE TRAINER 3+

Đào tạo giảng viên nội bộ chuẩn 3+

Khai giảng: 24, 25, 26/04/2020

Địa điểm: Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội

Tìm hiểu ngay

EIGHT- SKILL COACHING FOR MANAGERS

Giải pháp dành cho Quản lý cấp trung.

Khai giảng: 08, 09/04/2020

Địa điểm: Tp.Hồ Chí Minh

Tìm hiểu ngay

5R – LEADERSHIP SKILL FOR MANAGER

Phát triển năng lực cho quản lý cấp trung.

Khai giảng: 16 & 17/05/2020 

Địa điểm: Hà Nội

Tìm hiểu ngay

KỸ NĂNG QUẢN LÝ & VẬN HÀNH TỪ XA

Theo kinh nghiệm của quản lý làm việc tại các tập đoàn đa Quốc gia

Khai giảng: Thông báo qua Email

Hình thức: Micro Learning và Online

Tìm hiểu ngay

Tiêu chuẩn chất lượng từ các chương trình dành cho cá nhân (Public) của VMP

Học viên Đào tạo VMP thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo dành cho mỗi cá nhân đến từ nhiều công ty/ tập đoàn khác nhau đăng ký tham gia khóa học. Với tiêu chuẩn chung:

  • Chương trình được thiết kế từ 2 – 3 ngày/ khóa với số lượng tiêu chuẩn <25 học viên/ lớp.
  • Được tổ chức tại khách sạn 4-5 sao, có bao gồm ăn trưa để tạo thêm mối quan hệ gắn kết giữa các học viên ở mọi miền đất nước.
  • Giấy chứng nhận và hỗ trợ sau chương trình dài hạn trong quá trình áp dụng.
  • 89% học viên hài lòng và sẵn sàng giới thiệu học viên mới (Nguồn: số liệu tổng hợp 2019)

TẢI LỊCH KHAI GIẢNG 2020 TẠI ĐÂY: