Tiêu chuẩn chất lượng từ các chương trình dành cho cá nhân (Public) của VMP

Học viện Đào tạo VMP thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo dành cho mỗi cá nhân đến từ nhiều công ty/ tập đoàn khác nhau đăng ký tham gia khóa học. Với tiêu chuẩn chung:

  • Chương trình được thiết kế từ 2 – 3 ngày/ khóa với số lượng tiêu chuẩn <25 học viên/ lớp.
  • Được tổ chức tại khách sạn 4-5 sao, có bao gồm ăn trưa để tạo thêm mối quan hệ gắn kết giữa các học viên ở mọi miền đất nước.
  • Giấy chứng nhận và hỗ trợ sau chương trình dài hạn trong quá trình áp dụng.
  • 89% học viên hài lòng và sẵn sàng giới thiệu học viên mới (Nguồn: số liệu tổng hợp 2019)

TẢI LỊCH KHAI GIẢNG 2021 TẠI ĐÂY: