Tạo động lực cho nhân viên là gì ? Lợi ích của việc tạo động lực cho nhân viên

Đối với mỗi cá nhấn, mỗi nhân viên nói riêng và đối với con người nói chung, việc thoải mãn và hài lòng với công việc có ý nghĩa rất quan trọng để tạo ra năng lượng, gia tăng năng lượng để từ đó có thể đạt được những mục tiêu cao hơn với tinh thần quyết liệt hướng đến sự thành công của đội nhóm, của công ty. Vì vậy tạo động lực cho nhân viên là gì ? Lợi ích của việc tao động lực cho nhân viên ra sao ?

kỹ năng tạo dộng lực cho nhân viên

Tạo động lực cho nhân viên là nhiệm vụ của người quản lý nhằm khơi dậy, giựt dậy tinh thần, củng cố tinh thần của nhân viên để giúp họ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra bên cạnh đó cũng giúp họ khám phá những tiềm năng bên trong của họ chưa được khai phá .

Mỗi con người mang trong mình một sức mạnh vô hạn, là người quản lý bạn cần biết khi thác sức mạnh đó triệt để. Chính sức mạnh đó tạo nên thái độ làm việc tích cực, hăng say và cho ra kết quả cao trong công việc .

Một cá nhân, một cá thể phát huy sức mạnh tuyệt đối của mình với sự huấn luyện và kèm cặp của người quản lý sẽ mang lại sự thành công trong công việc giúp cho tổ chức của bạn đạt được những mục tiêu đề ra.

Ngoài những lợi ích của việc tạo động lực cho nhân viên mang lại giá trị, lợi ích trực tiếp và chúng ta có thể thấy được nhưng tạo động lực cho nhân viên còn mang lại giá trị một cách gián tiếp đó là sự đoàn kết của tập thể, một đội nhóm. Chính sự đoàn kết này mang lại sự hiểu quả trong công việc có tính chất đội nhóm.

Là một nhà quản lý, là một chủ doanh nghiệp nếu bạn lấy giá trị vật chất để tạo động lực, khuyến khích nhân viên thì giá trị, kết quả công việc mang lại chị là hàng B. Vì thế bạn cần sở hữu những kỹ năng tạo động lực cho nhân viên của mình bằng lời nói, hành động, thông cảm, chia sẽ….để tạo ra giá trị lớn hạng A.

Nhưng bạn có biết cách khích lệ, truyền lữa cho nhân viên của mình đúng cách chưa để nhân viên cảm nhận được sự quan tâm, sự chân thành của người quản lý mà từ đó cống hiến hết năng lực của mình cho doanh nghiệp bạn . Ở VMP Training là đơn vị thường được các nhà quản lý của các doanh nghiệp tham gia khóa học kỹ năng tạo động lực cho nhân viên. Ở khóa học này bạn được trang bị các công cụ , cách công thức để giúp nhân viên gia tăng và duy trì năng lượng làm việc của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *