Sức mạnh lãnh đạo và đột phá

kỹ năng lãnh đạo đổi mới và đột phá
#image_1291943680 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 05 giá trị sau: Xây dựng nền tảng để lãnh đạo thành công Có kỹ năng lãnh

Kỹ năng lãnh đạo truyền cảm hứng

kỹ năng lãnh đạo truyền cảm hứng
#image_729710369 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 11 giá trị sau: Hiểu được khái niệm về quản lý Phân biệt lãnh đạo và

Nghệ thuật lãnh đạo tạo ảnh hưởng

kỹ năng lãnh đạo tạo ảnh hưởng cao
#image_7186652 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Phân biệt được sự khác nhau giữa tạo ảnh hưởng và thuyết

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 5R

phát triển năng lực lãnh đạo nền tảng
#image_451164151 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 10 giá trị sau: Nắm rõ năm cấp độ lãnh đạo và đánh giá khả năng

Thiết lập và quản lý mục tiêu OKR

thiết lập và quản lý mục tiêu OKR
#image_1511851238 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký   Sau khóa học thiết lập và quản lý mục tiêu OKR, học viên sẽ đạt được 05 giá trị sau: Chuẩn hoá kiến

Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề dành cho Quản lý

phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề dành cho quản lý
#image_842357199 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Hiểu được cơ chế hoạt động của bộ não Phát huy 8

Kỹ năng giám sát công việc hiệu quả

kỹ năng giám sát công việc hiệu quả
#image_1182210862 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 05 giá trị sau: Hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm và những kỹ năng cần

Kỹ năng quản lý nguồn lực và thời gian thông minh

kỹ năng quản lý nguồn lực và quản lý thời gian thông minh
#image_481236380 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Học viên sẽ đạt được 04 giá trị thực tiễn từ khóa đào tạo: Hiểu được tầm quan trọng của công tác quản trị

Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
#image_1955148807 { width: 100%; } Lập kế hoạch là công tác quan trọng giúp bạn chủ động trong công việc, nắm được các nguồn lực cần chuẩn bị để thực hiện công việc và dự án. Đồng thời, lập kế hoạch tốt cũng sẽ giúp bạn kiểm soát được các dòng công việc, phòng ngừa

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TỪ XA

kỹ năng quản lý và vận hành từ xa
(Theo kinh nghiệm của quản lý làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia) Với sự bất ổn về thị trường do các tác động khác nhau dẫn tới việc đào tạo trực tuyến lên ngôi và chiếm ưu thế trong thời điểm hiện tại. Khi các doanh nghiệp đều đang “cuống cuồng” tìm
error: Bản quyền bởi VMP Academy! Chúng tôi giúp bạn sử dụng bộ não của mình!