18 Mar 2018

Train the trainer là gì?.Train the trainer là tên của khóa học kỹ năng mềm cho các nhà quản lý hay các nhà lãnh đạo, giảng viên nội bộ, giảng viên chuyên nghiệp và người khởi nghiệp. Train the trainer chính là trang thiết bị tổng hợp nhiều kỹ năng thành công cho các nhà lãnh đạo và đang được đánh giá là một chương trình đào tạo chuyên sâu về chất lượng nhất đang được các chuyên gia gi...

18 Dec 2017

train the trainer là gì
Trước khi tìm hiểu train the trainer là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp là gì ? Sức mạnh của đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp ra sao ? Phát triển đội ngũ đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp như thế nào ? Đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp là gì ? Bất cứ doanh nghiệp nào muốn phát triển lâu dài và bền vững thì cũng cần phải phát triển tất cả đôi ngũ nhân vi...
English EN Vietnamese VI