14 Mar 2018

Kỹ năng Train the trainer là kỹ năng được các doanh nghiệp đề cao trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Những kỹ năng này giúp các doanh nghiệp có thể đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, nhân viên nhân sự bài bản, giúp công ty phát triển toàn diện. Hiểu được điều đó, VMP đã tổ chức các khóa học kỹ năng Train the traner vào nhiều thời gian trong năm, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ...
English EN Vietnamese VI