25 Mar 2018

tạo động lực cho nhân viên là gì
Tạo động lực cho nhân viên là một kỹ năng không thể thiếu của người lãnh đạo.  Kỹ năng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình lãnh đạo nhân viên. Vì trong môi trường doanh nghiệp, những người nhân viên không chỉ cần được đào tạo, huấn luyện mà còn cần được tạo động lực thường xuyên vì đôi lúc họ sẽ cảm thấy nhàm chán hay bị động trong công việc. Những lúc như thế này, họ cần một ...

23 Jan 2018

kỹ năng tạo động lực
Đối với mỗi cá nhấn, mỗi nhân viên nói riêng và đối với con người nói chung, việc thoải mãn và hài lòng với công việc có ý nghĩa rất quan trọng để tạo ra năng lượng, gia tăng năng lượng để từ đó có thể đạt được những mục tiêu cao hơn với tinh thần quyết liệt hướng đến sự thành công của đội nhóm, của công ty. Vì vậy tạo động lực cho nhân viên là gì ? Lợi ích của việc tao động lực cho nhân...
English EN Vietnamese VI