07 Nov 2017

Phát-triển-kỹ-năng -ãnh-đạo
Tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng lãnh đạo Thăng tiến trong công việc là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Nhưng thực tế không phải công ty nào cũng có thể tạo ra môi trường tối ưu cho nhân viên của mình phát triển kỹ năng lãnh đạo. Thống kê từ Business Insider cho thấy, hầu hết những người tài năng sẽ rời khỏi vị trí công việc của mình nếu họ cảm thấy không thể rèn luyện kỹ n...
English EN Vietnamese VI