23 Mar 2018

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp. Do vậy khai thác tối đa nguồn nhân lực, thúc đẩy nhân viên phát huy thế mạnh và làm việc hiệu quả luôn là điều mà mọi nhà lãnh đạo mong muốn. Vậy làm cách nào để giúp nhân viên làm việc hiệu quả và năng suất nhất? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm việc giúp mang l...

26 Jan 2018

thúc dẫy nhân viên làm việc
Sự thành bài của một doanh nghiệp luôn là do yếu tố con người quyết đình dù doanh nghiệp của bạn có quy mô lớn hay nhỏ . Để khai thác triệt để yếu tố con người bạn cần có nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm việc hiểu quả . Một doanh nghiệp lấy vật chất ra để thúc đẩy nhân viên làm việc là một doanh nghiệp thất bại trong công tác quản lý con người. Đừng để nhân viên của mình ra đi bằng chín...
English EN Vietnamese VI