23 Dec 2017

quản lý cấp trung
Trong công tác huấn luyện và kèm cặp nhân viên , để thực hiện tốt vai trò của mình thì người quản lý phải nắm vững để mang lại những tác động của coaching một cách có hiệu quả nhất . Hiện nay rất nhiều phương pháp coaching, trong đó có 4 phương pháp coaching được áp dụng trong khóa học coaching Skill tại VMP Training mang lại tín hiệu tích cực cho người quản lý bao gồm : Chu t...

11 Dec 2017

Mô hình grow
Lịch Sử Mô Hình GROW Mô hình GROW là một trong những mô hình huấn luyện thành công nhất. Được tạo ra bởi Sir John Whitmore và các đồng nghiệp vào những năm 1980, nó đã được phổ biến rộng rãi trong cuốn sách bán chạy nhất của Sir John, Coaching for Performance John Whitmore là người đầu tiên xuất bản mô hình GROW trong cuốn Coaching for Performance (1992), cuốn sách này nhanh chóng trở ...
English EN Vietnamese VI