13 Mar 2018

lớp đào tọa nội bộ
Giảng viên là chức danh mà chúng ta thường nghĩ tới của nghề dạy học trong nhà trường. Tuy nhiên, tại các doang nghiệp cũng cần có đội ngũ giảng viên nội bộ để đào tạo nên một đội ngũ nhân sự tốt, chuyên nghiệp cho đơn vị đó. Đây chính là đội ngũ nhận sự quan trọng, nòng cốt, quyết định tới sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những ai nên tham gia vào lớp đào tạo giảng viên này? ...
English EN Vietnamese VI