25 Mar 2018

Lớp đào tạo trainer chuyên nghiệp mang đến cho học viên những điều gì
Lớp đào tạo trainer chuyên nghiệp được tổ chức dành cho những người muốn chứng tỏ và phát triển bản thân lên một tầm cao mới. Lớp học đào tạo giảng viên được VMP tổ chức tại những doanh nghiệp hoặc những khóa học dành cho những học viên cá nhân. Lớp đào tạo trainer chuyên nghiệp được tổ chức dành cho những người muốn chứng tỏ và phát triển bản thân lên một tầm cao mới. Lớp học đào tạo...
English EN Vietnamese VI