14 Mar 2018

Lớp đào tạo giảng viên là một trong những chương trình đào tạo giảng viên chuyên nghiệp có thể giúp cải thiện năng lực và phát triển nguồn nhân sự cho các doanh nghiệp. Lớp đào tạo giảng viên có đội ngũ giảng viên nòng cốt vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ vừa có khả năng phổ biến kiến thức và đào tạo, hướng dẫn kèm theo cặp lại toàn bộ các nhân viên khác trong công ty một cách bài bản và th...

13 Mar 2018

lớp đào tọa nội bộ
Giảng viên là chức danh mà chúng ta thường nghĩ tới của nghề dạy học trong nhà trường. Tuy nhiên, tại các doang nghiệp cũng cần có đội ngũ giảng viên nội bộ để đào tạo nên một đội ngũ nhân sự tốt, chuyên nghiệp cho đơn vị đó. Đây chính là đội ngũ nhận sự quan trọng, nòng cốt, quyết định tới sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những ai nên tham gia vào lớp đào tạo giảng viên này? ...
English EN Vietnamese VI