02 Nov 2017

Đào tạo giám sát bán hàng
Đào tạo giám sát bán hàng là khóa học cung cấp những kiến thức chuyên môn và kỹ năng giúp người làm giám sát bán hàng đáp ứng được công việc. Trong xu thế cạnh trang thị trường giữa các doanh nghiệp đang ngày càng khốc liệt như hiện nay, doanh nghiệp nào có càng nhiều khách hàng sẽ có cơ hội đứng vững trên thị trường. Do vậy, việc chiếm lĩnh thị phần luôn là mục tiêu hàng đầu mang tính ...
English EN Vietnamese VI