24 Mar 2018

Kỹ năng thương lượng đàm phán được đánh giá là cực kì quan trọng, cần thiết đối với tất cả mọi người dù ở vị trí nào và đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, không phải nhà đàm phán nào cũng là người luôn đúng, luôn thành công mà đều phải trải qua rèn luyện, trải nghiệm thực tế. VMP chia sẻ 5 lỗi thường gặp khiến kỹ năng thương lượng đàm phán không hiệu quả để  cần tránh đố...
English EN Vietnamese VI