23 Mar 2018

Nói đến quản lý sản xuất là nhiều người nghĩ ngay đến các doanh nghiệp chế tạo sản xuất các sản phẩm vật chất cụ thể như bàn ghế hay dụng cụ trong gia đình, văn hóa phẩm, mặt hàng thủ công. Chính điều đó gắn liền với hình ảnh các nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng sản xuất. Trong những năm gần đây phạm vi tổ chức điều hành sản xuất được mở rộng hơn vậy kỹ năng quản lý sản xuất ra sao ? Kỹ n...
English EN Vietnamese VI