12 Mar 2018

Kỹ năng lãnh đạo
Một người lãnh đạo thì phải có kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả đó là một trong kỹ năng cần thiết và quang trọng với mỗi người quản lý Với mỗi tổ chức của doanh nghiệp thì người lãnh đạo người giữ linh hồn truyền cảm và dẫn dắt tổ chức đi lên. Chính vì vậy mà các kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả là điều không thể đối với những nhà lãnh đạo điều này có ý nghĩa rất quan trọng đố...

12 Mar 2018

quản lý nhà nước
Kỹ năng lãnh đạo quản lý như nào? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc. Vậy để trở thành một lãnh đạo xuất sắc thì bạn cần phải có những kỹ năng nào? Hôm nay chúng tôi chia sẻ cho bạn đọc những kỹ năng lãnh đạo quản lý  ra sao? Một lãnh đạo có khả năng định hướng, tạo ảnh hưởng và điều phối mọi người cùng về một mục tiêu, thúc đẩy mọi người có khả năng tự hành động cũng như...
English EN Vietnamese VI