25 Mar 2018

kỹ năng hướng dẫn và kèm cặp -1-2
Kỹ năng hướng dẫn và kèm cặp nhân viên là một kỹ năng quan trọng của một người lãnh đạo để có thể lãnh đạo nhân viên cấp dưới hiệu quả,  giúp các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, ở nhiều doanh nghiệp, những nhà lãnh đạo vẫn không đánh giá cao kỹ năng này, dẫn đến nhân viên làm việc trì trệ, không cảm thấy hứng thú trong công việc hàng ngày. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về kỹ năng này n...
English EN Vietnamese VI