16 Mar 2018

Bạn là một nhà quản lý? Bạn mong muốn nhân viên của mình hoàn thành công việc được giao một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng làm thế nào để nhân viên tin tưởng, tôn trọng và thực hiện theo những gì bạn nói? Bên cạnh những năng lực chuyên môn cần có thì khả năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên tốt sẽ giúp bạn khá nhiều điều trong công việc. Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên...
English EN Vietnamese VI